TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo pridružili projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Projektu je namenjen tretji petek v novembru .

Vseslovenskemu projektu Tradicionalni slovenski zajtrk se pridružujemo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Učencem predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Posebno pozornost namenjamo pomenu gibanja in ohranjanju čistega okolja.

Na ta dan bomo pripravili malico z živili, ki jih bomo nabavili pri lokalnih dobaviteljih, učenci pa se bodo pri posameznih učnih urah podrobneje seznanili s pomembnostjo biološko pridelane hrane.