POKLICNO USMERJANJE

Po zaključku osnovne šole ali opravljeni osnovnošolski obveznosti se naši učenci lahko vpišejo v dvoletne programe nižjega poklicnega izobraževanja.

Po končanem dvoletnem programu imajo učenci možnost nadaljevati izobraževanje po programih srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehničnega izobraževanja.

Vsako leto na šoli za učence osmega in devetega razreda organiziramo ogled srednješolskih programov v koroški regiji, kamor se vpisujejo naši učenci.