ZDRAVA ŠOLA

V mesecu februarju se bomo priključili k Slovenski mreži zdravih šol. Na seminarjih in drugih dejavnostih smo sodelovali že prejšnja leta, zato je smiselno, da pridobimo še uradni certifikat.

Cilji mreže so, da se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov in se hkrati usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem ter okoljskem področju zdravja za učence, učitelje ter starše.