PREHRANA

 16. oktobra, obeležujemo SVETOVNI DAN HRANE 2021. Ob tej priložnosti so na NIJZ OE Ljubljana pripravili krajše promocijsko gradivo, s katerim želijo nagovoriti predvsem starše in jih skupaj z otroki, mladostniki in ostalimi družinskimi člani spodbuditi k zdravemu prehranjevanju.

V obdobju intenzivne rasti in razvoja je ključnega pomena zagotavljanje varne, raznovrstne in uravnotežene prehrane, ki je prilagojena posameznikovim prehranskim potrebam. Način prehranjevanja v otroštvu in mladostništvu nosi dolgoročne posledice na zdravju in vpliva na oblikovanje prehranjevalnih navad v kasnejšem življenju. Prehranjevalni vzorci, osveščenost in odnos do prehranjevanja se najpogosteje prenašajo znotraj družine. Pri tem imajo starši oz. skrbniki veliko vlogo in odgovornost.