Zloženka in kontakti CSD Koroška

 

V spodnji preglednici so kontaktni podatki, več o uveljavljanju pravice do otroškega dodatka si lahko preberete v zloženki

kontaktni podatki, Služba ZUPJS
      tel. številka elektronski naslov  
1. DANIJEL KATARINA 02/82 16 354  
2. MAVRIN JAKOB 02/82 16 364
3. MEH  TANJA 02/88 50 123 samo do konca meseca aprila 2022    
4. PLACET MARJETA 02/82 16 363  
5. RANC SABINA 02/82 16 351
6. WANKMÜLLER BRANKA 08/181 13 90    
 
elektronski naslov Službe ZUPJS: