33. regijski otroški parlament

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujajo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujejo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na medobčinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Program izvajajo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev.

Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Nastal je na pobudo učencev z namenom, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Deluje v obliki zasedanj, ki potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za medobčinski otroški parlament. Na medobčinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament. Na regijskem otroškem parlamentu izvoljeni učenci   zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

V torek, 7. marca 2023, je potekal 33. regijski otroški parlament v prostorih Kulturnega centra Ravne na Koroškem. Osrednja tema letošnjih razprav je Duševno zdravje otrok in mladih. Organizator regijskega otroškega parlamenta Koroške regije je Društvo Prijateljev Mladine Koroške, ki spada v ZPMS. 

Udeležili so se ga šolarji iz osnovnih šol celotne Koroške regije. Nekaj spodbudnih besed so v uvodu učencem namenili župan Raven na Koroškem dr. Tomaž Rožen, predsednica Društva prijateljev mladine, mag. Vesna Lujinović in koordinatorka za duševno zdravje na OE Ravne na Koroškem (NIJZ), ga. Jerneja Lorber.

Za kulturni nastop so poskrbeli učenci  Juričevega Drejčka.

Med mladi parlamentarci je pogovor tekel na temo Duševno zdravje otrok in mladih. Udeležilo se ga je 23 otrok in njihovi mentorji.

Na nacionalni otroški parlament so se uvrstili naslednji učenci:

Ana Potočnik  OŠ Neznanih talcev Dravograd

Ina Belaj         OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem

Teo Škratek    OŠ Vuzenica

Oskar Gnamuš            Prva OŠ Slovenj Gradec in 

Selma Džuzdanović           OŠ Neznanih talcev Dravograd  (kot novinarka).

Seznam vseh udeležencev otroškega regijskega parlamenta 2023:

IME IN PRIIMEK UČENCA OSNOVNA ŠOLA
Ana Potočnik OŠ Neznanih talcev DRG
Selma Džuzdanović OŠ Neznanih talcev DRG
Mery Lipuš OŠ Brezno-Podvelka
Alex Glazer OŠ Radlje ob Dravi
Nely Trnjek Hiter OŠ Muta
Teo Škratek OŠ Vuzenica
Mila Prevorčič OŠ Mežica
Vita Čeh OŠ Mežica
Neža Burja OŠ Franja Goloba Prevalje
Žanej Stočko OŠ Prežihovega Voranca
Manca Janko  OŠ Prežihovega Voranca
Klara Hudopisk OŠ Koroški jeklarji
Metod Vrčkovnik OŠ Koroški jeklarji
Ina Belaj OŠ Koroški jeklarji
Jaka Priteržnik OŠ Šmartno pri SG
Laura Gošnjak OŠ Mislinja
Zoja Kušter 3. OŠ SG
Kaja Razgoršek OŠ Šentjanž pri DRG
Hana Keserin Ajlec 1. OŠ SG
Oskar Gnamuš 1. OŠ SG
Neja Vindiš OŠ Podgorje
Ema Kamenik OŠ Podgorje
Sara Brelih 2. OŠ SG

33. nacionalni Otroški parlament bo potekal v torek, 11. aprila 2023 v Državnem zboru RS. Osrednja tema je »Duševno zdravje otrok in mladih«.

Preberi več na: https://www.koroskenovice.si/novice/na-ravnah-je-potekal-33-otroski-regijski-parlament-foto/

Članki:

https://www.koroskenovice.si/novice/na-ravnah-je-potekal-33-otroski-regijski-parlament-foto/

https://ravne.si/objava/739092